LIONS UPPGIFT

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk 
gällande humanitära behov
genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och
internationell samverkan.

Lions Clubs är en internationell organisation, vars första syfte är "Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk". Detta vittnar om att vi inte kan särskilja lokala och nationella intressen.
Samtidigt som vi Lions strävar efter att bistå världens lidande befolkning får vi emellertid inte glömma bort våra grannar som behöver hjälp. Samhällsservice - ett honnörsord för Lionsmedlemmen - inbegriper hjälp både hemma och borta.
Lions satsar på ungdomen och stödjer eller tar del i olika ungdomsprogram samt betonar internationell förståelse bl a förverkligad genom att arrangera internationella ungdomsläger.
Även kulturen ligger Lions varmt om hjärtat. Lions Club Åhus arrangerar kulturella aktiviteter och stödjer kulturens utveckling på det lokala planet.
All Lions verksamhet sker helt utan inblandning av politik och religion. 

We serve  - Vi hjälper