Styrelse 1 juli 2021 -  30 juni 2022

Lion President William Nisser Epost
Lion Past President Leif Malm Epost
Lion 1. vice President Stefan Bengtsson Epost:
Lion 2. vice President Vakant  
Lion Sekreterare René Chocron Epost
Lion Kassör Göran Ferm E-post
Lion Klubbmästare Lars Johnsson Epost
Lion Director (medlemsansvarig) Lennart Nordblad Epost
Lion Director (loppmarknadsansvarig) Anders Karlsson Epost
Lion Director (informationsansvarig) Bertil Åkesson Epost