OM KLUBBEN

 
Åhus, en levande idyll med pittoreska korsvirkeshus och smala gator, har medeltida anor. Men Åhus är också ett modernt samhälle med djuphamn och många företag, en del kända över hela världen. Åhus ligger i Kristianstads kommun vid Hanöbuktens milslånga sandstrand  och är den skånska ostkustens främsta sommar- och semesterort.  

     Lions Club Åhus bildades 1962. Fadderklubb är Lions Club Kristianstad. LC Åhus har genom åren utvecklats till en mycket framgångsrik klubb och är med sina drygt 50 medlemmar en av landets största lionsklubbar. 1983 var LC Åhus med startade Lions Club Södra Gärds, som också har Kristianstad som hemortskommun.

LC Åhus har sedan 1966 Korsvirket vid Torget i Åhus som klubblokal. Korsvirket ägs av en stiftelse och LC Åhus är hyresgäster i lokalerna, som bl a sommartid används för konstutställningar.

     Klubbmöten genomförs den 4:e torsdagen i månaden och styrelsemöten hålls den 2:a måndagen i varje månad. Juli är mötesfri månad.
     Alla lionsklubbar har två kassor. En - den viktigaste - innehåller aktivitetsmedel och används helt och hållet till bidrag och hjälpinsatser. Intäkterna kommer från många olika aktiviteter varvid loppmarknadsverksamheten är LC Åhus viktigaste inkomstkälla. Fr.o.m. hösten 2006 arrangeras loppmarknad varje helgfri lördagsförmiddag i en nyuppförd byggnad på Fyrvaktaregatan (vid brandstationen) i Åhus. Den andra kassan - administrationskassan - får sina intäkter genom medlemsavgifter och bekostar klubbens inre verksamhet samt alla administrativa kostnader över klubbnivån.
     LC Åhus gav under många ut en egen tidning - Åhus Aktuellt. Premiären skedde 1986 och Åhus Aktuellt har sedan dess utkommit med 3-4 nummer per år fram till julen 2012. Utgivningen av Åhus Aktuellt är f.n. vilande.
     LC Åhus har en vänklubb i Springe, en ort strax söder om Hannover i Tyskland. De båda klubbarna har förutom regelbundna besöksutbyten också samordnat hjälpinsatser.