ÅHUS OCH LIONS LUCIA
  
   - Åhus Lucia 2015 heter Jesica Jacobsson -
Här är några bilder från lussandet på äldreboenden och företag.

  

 

 

 Foto: Per Hagberg

I Åhus finns många lucior och tärnor.  Sedan flera år tillbaka svarar Lions Club Åhus svarar för Åhus officiella lucia.
 
På luciadagen den 13 december - eller om denna dag infaller en lördag eller söndag - på fredagen närmast före luciadagen, besöker Åhus lucia och hennes tärnor företag, äldreboenden och andra platser. Sammantaget brukar lucia och hennes följe hinna med tjugotalet efterlängtade och uppskattade besök, och för de medverkande flickorna blir dagen en oförglömlig upplevelse.

Sedan några år tillbaka har Lions Club Åhus frångått det traditionella förfarandet att utse lucia och tärnor. I stället är det flickor från Åhus församlings ungdomskör Con Moto under ledning av kantor Ulrika Faijermo, som utgör luciatåget. Därmed är det inte konstigt att luciaföljet är så uppskattat. Lions lucia och tärnor bjuder på sång av högsta klass. Vem av flickorna som ska bära ljuskronan, utses av flickorna själva. 2015 valdes Jesica Jacobsson till Lucia.
Tack Ulrika Faijermo och alla flickor i kören Con Moto för att ni ställer upp för Lions i Åhus!
    
Kröning sker på torget vid julmarknaden den andra söndagen i advent.

        

Du som vill att ditt företag eller motsvarande 
skall få besök av Lions lucia i Åhus  -
kontakta Lions Club Åhus.
   


Hela överskottet från luciaarrangemanget går givetvis till Lions hjälpverksamhet.