LIONS ADVENTSKONSERT 2014
i Åhus kyrka den 30 november.

 
Succén från förra årets konsert upprepades. Återigen var det Christianstad
Symfoniker och kören Trekvart samt sångsolisterna Sebastian Duran,
Emilie Fredriksson, Zabina Zweiacker och violinisten Caroline Karpinska 
som svarade för den stämningsfulla inledningen på året julfirande.
Symfoniorkestern dirigerades av Patrik Dahlbom och ledare för
kören Trekvart och kyrkans barn- och ungdomskörer är Ulrika Faijermo.

Foto Per Hagberg

Lions Club Åhus traditionella jul-/adventskonsert
  Det har under många år varit tradition att Lions Club Åhus arrangerar en
julkonsert  i Åhus kyrka mellan jul och nyår. De senaste åren har konserten
 genomförts en söndag före jul. Konserten 2014 bytte följdriktigt namn till
Lions adventskonsert och genomfördes söndagen den 30 november i Åhus kyrka.
 
Två föreställningar gavs, båda med nästintill fullsatt kyrka.
Kombinationen med stor orkester och kör, skönsjungande/spelande solister 
samt kyrkans barn- och ungdomskörer blev återigen ett lyckat koncept.

Att konserten var uppskattad framgick tydligt av den stora publikens
 reaktioner - applåderna ville aldrig ta slut.

Tack vare generösa sponsorer går alla intäkter från biljettförsäljningen
 vid Lions kyrkokonserter till Lions hjälpverksamhet.
Intäkterna från konserten 2014 delas mellan ASIH/Hospice, Parkinson-
forskningen i Lund och Åhus församlings ungdomsverksamhet.

TACK
alla sponsorer som möjliggjort Lions adventskonsert 2014.
 


Tack för att du besöker 
Lions konserter i Åhus kyrka.
Välkommen åter 2015!