KULTURPRIS/-STIPENDIER

Kulturpris
Med anledning av Lions Club Åhus 40-årsjubiléum instiftade klubben våren 2002 ett kulturpris. Avsikten är att Lions Club Åhus kulturpris skall delas ut årligen i samband med något av kulturarrangemangen, som klubben anordnar. Förutom att pristagaren skall vara framstående inom sitt område, är det viktigt att han/hon skall ha verkat för att göra Åhus känt genom sina insatser.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till kulturpristagare.
 

 Året pris 2019 tilldelas Rickard Knutsson, 66 år, Åhus. Rickard har under halva livet, liksom sin far och farfar, samlat 1000-tals foton och bilder som visar Åhus utveckling under 1900-talet. Bilder och texter har under många år publicerats i lokalpress, årsböcker och andra publikationer som kommit många till del. Bilderna lär gamla och nya åhusbor hur orten har förändrats och utvecklats från det enkla sjöfarts- och fiskesamhället till en attraktiv ort för boende, näringsliv, turism och festivaler. Bilderna har digitaliserats och därmed blivit mera tillgängliga och finns på S:ta Annas Gille.

Tidigare kulturpristagare:
2002   Åhuskonstnären Sven Bunnel 
2003   Musikdirektör Michael Dahlin
2004   Glaskonstnär HanneLore Dreutler och glasblåsare Arthur Zirnzack
2005   Silversmeden Björn Flygare
2006   Bildkonstnär Lisa Fajersson
2007   Ålafiskare Kalle Danielsson
2008   Historikern och författaren mm Kenth Olsson
2009   Arkitekt Guntram Schott
2010   Fotografen och dokumentärfilmaren Leif Olsson
2011  
Ålafiskarna mm Mats och Max Svensson
2012   Barnboksförfattaren mm Suzanne Mortensen
2013   Claes
Bergkvist, Ålakademins ordförande
2014   Ulrika Thorsson, Ann Nilsson och Helén Peterson, bibliotekarier vid Åhus bibliotek.
2015   Ålafiskaren Hans "Hånsa" Olofsson och konstnärinnan Maria Blomberg.
2016   Mats Jönsson "Mr Beachhandboll"
2017   Elna Schott initiativtagare till "Smaktorget" och föreläsningar vid "Ruinen"
2018  
Ingemar Torstensson, Åhus, tilldelas 2018 års kulturpris. Ingemar är läkaren med jazzmusiken som hobby.
2019   Rickard Knutsson, Åhus
har amlat 1000-tals foton och bilder som visar Åhus utveckling under 1900-talet.

Kulturstipendium
Lions Club Åhus har även beslutat att utdela ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet. Stipendiet utdelades första gången under 2004.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till stipendiet. 
 

Lions Club Åhus delar årligen ut ett stipendium inom kultursektorn till ungdom som visar goda utvecklingsmöjligheter inom sitt fack.

Stipendiet 2020-21 tilldelas konststuderande Philippa Clarén, bördig från Kristianstad och Åhus.

Hon visar stor konstnärlig talang, fantasi och initiativkraft när det gäller att använda second hand-produkter i den textila konsten. Detta blir allt viktigare i den cirkulära ekonomin.

Stipendiet kommer att utdelas i samband med den utställning hon deltar i på Åhus Museum påsken 2021.

Kulturkommittén

    


Tidigare kulturstipendiater
:
2004 
 Pernille Kristiansen, Åhus
2005
  David Sigfridsson, Åhus
2006   Sabina Zweiacker, Kristianstad
2007   Caroline Karpinska, Kristianstad
2008   Kristina Hahne, Åhus
2009   Emilie Fredriksson
2010   Erika Hansson, Åhus
2011   Mathias Norrman, Åhus
2012   Inget pris utdelades
2013   Osborne Petersson, Åhus
2014   Gustav Janernäs, Åhus
2015   Malou Marnfeldt, Åhus
2016   Denise Lyrot, Åhus
2017   Oscar Linnander, Åhus
2018  
Ida Andersson, Åhus
2019  
Jasmine Carlsson, Åhus och Hjalmar Torp,Åhus