KULTURPRIS/-STIPENDIER

Kulturpris
Med anledning av Lions Club Åhus 40-årsjubiléum instiftade klubben våren 2002 ett kulturpris. Avsikten är att Lions Club Åhus kulturpris skall delas ut årligen i samband med något av kulturarrangemangen, som klubben anordnar. Förutom att pristagaren skall vara framstående inom sitt område, är det viktigt att han/hon skall ha verkat för att göra Åhus känt genom sina insatser.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till kulturpristagare.
 

Lions Club Åhus utser Elna Schott, Åhus till 2017 års kulturpristagare.
Elna är en eldsjäl när det gäller att utveckla idéer och kunna förverkliga dem.
Hon är en av initiativtagarna till de högklassiga sommarföreläsningarna vid Borgen i Åhus som varje lördag samlar stor publik.
På hennes initiativ utvecklas också aktiviteter på Åhus torg med bl a Smaktorget.
Elna med sin energi och sitt nätverk fortsätter att utveckla kulturprojekt  i Åhus och har alla förutsättningar att lyckas.

Priset är förutom äran en konstglaspjäs från Studioglashyttan.    

Tidigare kulturpristagare:
2002   Åhuskonstnären Sven Bunnel 
2003   Musikdirektör Michael Dahlin
2004   Glaskonstnär HanneLore Dreutler och glasblåsare Arthur Zirnzack
2005   Silversmeden Björn Flygare
2006   Bildkonstnär Lisa Fajersson
2007   Ålafiskare Kalle Danielsson
2008   Historikern och författaren mm Kenth Olsson
2009   Arkitekt Guntram Schott
2010   Fotografen och dokumentärfilmaren Leif Olsson
2011  
Ålafiskarna mm Mats och Max Svensson
2012   Barnboksförfattaren mm Suzanne Mortensen
2013   Claes
Bergkvist, Ålakademins ordförande
2014   Ulrika Thorsson, Ann Nilsson och Helén Peterson, bibliotekarier vid Åhus bibliotek.
2015   Ålafiskaren Hans "Hånsa" Olofsson och konstnärinnan Maria Blomberg.
2016   Mats Jönsson "Mr Beachhandboll"

Kulturstipendium
Lions Club Åhus har även beslutat att utdela ett särskilt kulturstipendium till någon ungdom/yngre person som är under utbildning och som bedöms har goda förutsättningar för att bli framgångsrik inom sitt område. Mottagaren skall vara bosatt inom eller komma från Åhusområdet. Stipendiet utdelades första gången under 2004.
Endast klubbmedlemmar har rätt föreslå kandidater till stipendiet. 
 

Lions Club Åhus utser Oscar Linnander, 21 år från Åhus till 2017 års kulturstipendiat.
Oscar visar verkligen vad han vill med sin karriär. Efter 10 års gitarrspel och utbildning på C4 gymnasiet tar han nu steget att gå vidare med 1,5 års utbildning vid en musikhögskola i Los Angeles.
Han breddar sin kompetens genom utbildning i musik, arrangemang, projektledning och entreprenörskap inom underhållningsbranschen. Utbildning i USA kostar mycket, stipendiet är på 8000 kr.

Vi önskar Oscar all framgång!
                                                    


                        


Tidigare kulturstipendiater
:
2004 
 Pernille Kristiansen, Åhus
2005
  David Sigfridsson, Åhus
2006   Sabina Zweiacker, Kristianstad
2007   Caroline Karpinska, Kristianstad
2008   Kristina Hahne, Åhus
2009   Emilie Fredriksson
2010   Erika Hansson, Åhus
2011   Mathias Norrman, Åhus
2012   Inget pris utdelades
2013   Osborne Petersson, Åhus
2014   Gustav Janernäs, Åhus
2015   Malou Marnfeldt, Åhus
2016   Denise Lyrot, Åhus