HAND in HAND

Lions Club Åhus har adopterat en indisk by  (Avslutat)

Lions i Åhus finansierar ett projekt i Indien för att lyfta en by ur fattigdom. Projektet löper på två år och genomförs av organisationen Hand in Hand. Byn heter Melkathirpur och ligger i södra Indien, 76 km från Chennai. Byn har 2 500 innevånare och de flesta lever av jordbruk. Många barn går inte i skola utan nödgas arbeta för att bidra till familjens försörjning. De sanitära förhållandena i byn är mycket dåliga.

Hand in Hands projekt innebär hjälp till självhjälp. Några viktiga punkter i projektet.

Hundratals kvinnor kommer att få utbildning i entreprenörskap så att de kan starta egna små företag, till exempel skrädderi eller cykelverkstad. I vissa fall måste utbildningen börja med att vederbörande får lära sig att läsa och skriva. Hand in Hand tillhandahåller också mikrolån på fördelaktiga villkor till de kvinnor som startar företag.

* Hand in Hands personal besöker varje familj i byn för att säkerställa
att alla barn mellan 6 och 14 år går i skola. Om det behövs bekostar

Hand in Hand kvällsundervisning för barnen.

* Byns innevånare får tillgång till ett medborgarcenter med datorer, internet och
telefon. I medborgarcentret får byborna också undervisning om sina
medborgerliga rättigheter och kan där exempelvis registrera sig till val och
ansöka om pension.

* De hygieniska förhållandena i byn ska förbättras. Byborna får undervisning i
miljövård och hjälp att organisera sophantering. Mikrolån kan senare ges till
dem som vill bygga toaletter. Byborna får också utbildning för att förbättra sitt
jordbruk. De som har mjölkdjur får tillgång till veterinär.

*  De bybor som behöver medicinsk vård får gratis läkarundersökning.

Totalkostnaden för det tvååriga programmet är 280 000 kr som alltså Lions i Åhus står för.

 

RAPPORTER  FRÅN  PROJEKTET

 Information och bilder
 om byn Melkathirpur
 Läge efter 12
 månader
 Läge efter 18
 månader
Läge efter 24
månader