LIONS HJÄLPER

 
    
Trots bortfall pga Corona-pandemin lyckades vi bidraga med över 653 118 kronor.   

 Bidragsfördelningen 1/7 2020 - 30/6 2021  653 118
8 kr, framgår här.

VÄLKOMMEN TILL BILDARKIVET!
En av Lions Club huvuduppgifter är att hjälpa mindre lyckligt lottade medmänniskor både här hemma och runt om i världen.
 Lions hjälp når fram och gör skillnad för mottagaren. Varje lionsklubb är unik och beslutar själv hur t. ex. insamlade medel skall fördelas.
För att få ut maximal effekt av hjälpinsatserna, samordnas dessa i vissa fall av överordnade nivåer, nationellt eller internationellt.
     På riks- och distriktsnivå (klubbarna i Skåne utgör i princip ett distrikt) fattas beslut om gemensamma hjälpaktioner
såväl i landet som utanför våra gränser. Klubbarna deltar i aktiviteterna allt efter förmåga.
Lions internationella hjälpfond (LCIF) i USA svarar för katastrofbidrag och humanitära insatser med pengar som världens lionsklubbar samlat in.
    Lions Club Åhus lever upp till på riks- och distriktsnivå fattade beslut.
Klubben kan tack vare den populära loppmarknaden, som är öppen varje helgfri lördag, prioritera lokala hjälpinsatser och projekt.
Men Lions i Åhus stödjer och bedriver även egna, stora hjälpprojekt utomlands,t ex i Albanien där en skola i en fattig bergsby
 renoverats och i Litauen där också en skola renoverats samt stödjer en sommarkoloni för barn med funktionshinder.
 
Lions Club Åhus har även tagit initiativet till projektet Lions Rent vatten i Tanzania.

********
 
  
Bidragens fördelning de senaste åren kan du följa här:

Verksamhetsåret 2010/2011
Verksamhetsåret 2011/2012
Verksamhetsåret 2012/2013
Verksamhetsåret 2013/2014
Verksamhetsåret 2014/2015
Verksamhetsåret 2015/2016
Verksamhetsåret 2016/2017
Verksamhetsåret 2017/2018
Verksamhetsåret 2018-2019
Verksamhetsåret 2019-2020
Verksamhetsåret 2020-2021

  1 065 900 kr
1 100 000 kr

1 358 100 kr
1 375 300 kr
1 380 100 kr
1 370 200 kr
1 520 000 kr
1 630 700 kr
1 774 920 kr
1 437 858 kr
  653 118 kr
  KLICKA på summan för att
 se fördelningen av bidragen
.

    
********
Vill någon bidra med ytterligare pengar till vårt hjälparbete är varje gåva, liten som stor, välkommen.
Använd Lions Club Åhus bankgirokonto 389-8707. Varje krona som skänks kommer att användas i vårt hjälparbete.

 Tack för att du hjälper Lions hjälpa!