Bidragsfördelning 1 juli 2013 - 30 juni 2014
1 375 3
00 kronor

Lokala bidrag
Julgåvor 41 000 kr
Jul i gemenskap 8 100 kr
Korvgrillning, underhållning äldreboenden 14 400 kr
 Gåvor till Åhus äldreboenden 30 000 kr
Mötesplats Gärdskan 15 000 kr
Furuboda, Lekens dag mm 11 500 kr
BUP Kristianstad 25 000 kr
ASIH/Hospice i Kristianstad 25 000 kr
Stadsmissionen i Kristianstad 17 000 kr
Patientföreningar (motsv.) 29 300 kr
Clownronden 4 400 kr
Åhus Roddklubb 10 000 kr
KGK juniorer 10 000 kr
Åhus TK juniorer 10 000 kr

Åhus IF flickor 10 000 kr

Åhus Scoutkår 10 000 kr
Kristianstads Ridklubb, handikapprodning 10 000 kr
Konstgräsplan HBK och Åhus IF 100 000 kr
Åhuslägret, konfirmationsläger 18 000 kr
Gärdskans fritidsgård 8 000 kr
Kören Trekvart 5 000 kr
Kulturstipendium 5 000 kr
Kulturbyggnadsvård 25 000 kr
Församlingens barn- och ungdomskörer 20 000 kr
Barnkulturverksamhet Åhus bibliotek 10 000 kr
Övriga kulturbidrag 29 900 kr
Övriga bidrag 14 500 kr
 Summa 518 100 kronor
**************

Nationella bidrag
Nanne Network  73 000 kr
Rosa Bandet-kampanjen  4 450 kr
Lions ungdomsläger i Sölvesborg 10 000 kr
Lions distrikts &- nationella projekt 19 315 kr
Parkinson-forskning i Lund 50 000 kr

Övriga forskningsbidrag 22 500 kr
Summa 179 300 kronor
**************

Internationella bidrag
Världens Barn 50 000 kr
Katastrofen i Filippinerna 51 400 kr
Sing a long för Filippinerna 5 000 kr
LC Åhus skolprojekt i Albanien 50 000 kr
Den Lilla Ljusstrålens i Siauliai sommarkoloni 75 000 kr
Svensk-litauiska Lokalföreningen i Kristianstad 20 000 kr
LC Åhus elevhemsprojekt i Litauen 310 000 kr
Skola/barnhem i Kenya (1 000 USD) 6 500 kr
Lions distrikts- & nationella projekt 25 000 kr
Liatuenhjälpen, transportbidrag 25 000 kr
Inga Ekelunds volontärarbete i Indien 10 000 kr
Syriska barn i flyktingläger 50 000 kr
Summa 677 900 kronor
***************


 Tack alla som stödjer Lions verksamhet!