Bidragsfördelning 1 juli 2012 - 30 juni 2013
1 358 100 kronor

Lokala bidrag
 Ur "Lennart Hanssons minnesfond" 5 000 kr
Julgåvor och julblommor 42 400 kr
Julafton för ensamma 10 800 kr
Äldreboenden i Åhus 36 700 kr
Mötesplats Gärdskan 5 000 kr
KVH/Hospice, Kristianstad 50 000 kr
Barn- och ungdomshabiliteringen, Kristianstad 8 000 kr
Barn- och ungdomspsykiatrin, Kristianstad 15 000 kr
Älvans fritids- och korttidsboende 5 000 kr
Åhuslägret; konfirmationsläger 18 000 kr
Furuboda, Lekens dag 25 000 kr
Åhus Roddklubb 25 000 kr
LC Åhus idrottsstipendier 2012  20 000 kr
Kristianstads Ridklubb 10 000 kr

RS Yngsjö 20 000 kr

Helge Änglar 5 000 kr
Pro Vitae Ö Skåne 10 000 kr
Åhusskolornas "tjej-/killdag" 7 000 kr
Lägerskolor (motsv) 7 000 kr
Föräldranätverket Kristianstad 5 000 kr
Åhus kyrkas ungdomskör Con Moto 10 000 kr
Christianstads Motettkör 10 000 kr
Åhus Bibliotek; "lördagsskoj" 15 000 kr
Vattenrikets Vänner, Naturum 25 000 kr
Kulturbyggnadsvård 100 000 kr
Kulturhuset Aoseum 20 000 kr
LC Åhus kulturpris 7 500 kr
Sommarteater i Yngsjö 15 000 kr
Övriga kulturbidrag 19 300 kr
Övriga föreningsbidrag 10 000 kr
Övriga bidrag 7 200 kr
 Summa 572 300 kronor
**************

Nationella bidrag
Röda Fjädern/Barndiabetesfonden 112 000 kr
Distriktsprojekt 16 000 kr
Parkinson-forskning i Lund 50 000 kr

Nanne Network; Erika Hanssons konsert 7 600 kr
Summa 185 600 kronor
**************

Internationella bidrag
Världens Barn 50 000 kr
Lions Rent vatten 33 500 kr
LC Åhus skolprojekt i Albanien 68 100 kr
Volontärarbete (Inga Ekelund) i Indien 10 000 kr
Den Lilla Ljusstrålen i Siauliai 75 000 kr
Distrikts-/Riksprojekt 28 600 kr
Hem för gatubarn i Tallinn 15 000 kr
Litauenhjälpen; lokalavdelningen i Åhus 20 000 kr
LC Åhus elevhemsprojekt i Litauen 300 000 kr
Summa 600 200 kronor
***************


 Tack alla som stödjer Lions verksamhet!