Bidragsfördelning 1 juli 2011 - 30 juni 2012
1 100 000 kronor
 

Lokala bidrag
Äldreboenden i Åhus 49 700 kr
Mötesplats Gärdskan i Åhus 5 000 kr
Julgåvor & julblommor 40 500 kr
Jul för ensamma 13 500 kr
Fyrklövern patientförening 5 000 kr
Fibromyalgiföreningen i Kristianstad 3 000 kr

KVH/Hospice i Kristianstad 25 000 kr
Kristianstads Kvinnojour 10 000 kr
Inredning av barnväntrum på CSK 10 000 kr

Barnklinikens lekterapi, CSK 25 000 kr
Clownronden 25 000 kr
Barn- och Ungdomshabiliteringen, Kristianstad 25 000 kr
Föräldranätverket, Kristianstad 5 000 kr

Skolorna i Åhus, lägerbidrag 2 500 kr
Åhusskolornas ALVE-projekt 20 000 kr
Åhus Församlings ungdomsverksamhet 25 000 kr
Åhuslägret; konfirmandläger 15 000 kr
Lekmannakåren i Åhus (konfirmandlägret) 3 000 kr
Kristianstads Ridklubb 10 000 kr
Åhus IF, ungdomar
10 000 kr
C4 SS, juniorer 10 000 kr
Åhus Friidrottsklubb, ungdomar 10 000 kr
Åhus Roddklubb, juniorer 10 000 kr
Åhus Handboll, ungdomar 10 000 kr
Åhus Tennisklubb, juniorer 10 000 kr
Willands Ryttarförening, juniorer 10 000 kr
Kristianstads Golfklubb, juniorer 10 000 kr
Idrottspremier 15 ungdomar 30 000 kr
Åhus Scoutkår 25 000 kr

Skutan Klara Marie 10 000 kr

Idrottsstipendium 10 000 kr
Kulturpris och - stipendier 46 800 kr
Barnteater Åhus bibliotek 12 000 kr
Sankta Annas Gille 50 000 kr
Åhus Blåsorkester 10 000 kr
Åhus Manskör 10 000 kr
Åhus Swingorkester 5 000 kr
Övriga bidrag 24 100 kr
 Summa 630 100 kronor
**************

Nationella bidrag
Barndiabetesfonden 35 000 kr

Distriktsprojekt mm 20 000 kr
Parkinsonforskning 25 000 kr
Summa 80 000 kronor
**************

Internationella bidrag
Världens barn 50 000 kr
Lions Rent Vatten i Tanzania 83 000 kr
LC Åhus skolprojekt i Albanien 83 100 kr
Den Lilla Ljusstrålen, Siauliai 75 000 kr
Litauenhjälpen i Åhus 20 000
Inga Ekelunds skolprojekt i Indien 10 000 kr
Flyktingbarn på Afrikas Horn 30 000 kr
Distriktsprojekt mm 38 800 kr
Summa 389 900 kronor
***************


 Tack alla som stödjer Lions verksamhet!