LIONS SKOLPROJEKT I ALBANIEN

 

LC ÅHUS STÖDJER SKOLA I BERGSBY I ALBANIEN
 

Sedan 2006 tillbaka stödjer Lions Club Åhus en skola i Gojan i Madh, en fattig by i norra Albanien. Sammantaget har LC Åhus t o m september 2016 skänkt totalt 780 000 kr till skolan. Pengarna har använts till renovering och underhåll av de mycket nergångna byggnaderna. Fr.o.m. hösten 2010 får dessutom de yngsta eleverna skolmat genom bidrag från Lions i Åhus, senast i augusti 2016 då lionklubben skänkte 55 000 kr till skolmat läsåret 2016/17.
Gåvorna från Lions har lett till tydliga förbättringar i skolans resultat.  Det är lionsklubbens målsättning att en gåva ska göra skillnad.
Skolan förr...

Skolans rektor, Mark Leka, har vid flera tillfällen i sina hälsningar till Åhusklubben, berättat vad hjälpinsatserna från Sverige betyder för Gojans skola och barn. Läsåret 08/09 började 90 % av eleverna i gymnasiet mot 70 % året innan, och 80 % av gymnasieeleverna klarade proven och kom in på högskola, en förbättring från 50 % året innan. Mer skolmaterial, ökad datakunskap och inte minst en avsevärt förbättrad miljö, har lett till ökat engagemang både från elever och från lärare, vilket bidragit till de fina resultaten, allt enligt rektorn Mark Leka. ... och nu

Det var Cia Gellberg från Åhus som hösten 2006 tog initiativet till att hjälpa skolan och skolbarnen i Gojan i Madh. Cia tiggde ihop och/eller köpte för egna pengar skolmaterial, som sedan packades i kartonger och skickades till Albanien. Cia kontaktade Lions, som bidrog med pengar till fraktkostnaderna. Samarbetet mellan Cia Gellberg och Lions Club Åhus har sedan dess fortsatt. Hon har även vid flera tillfällen besökt skolan Gojan i Madh och därmed konstaterat att hennes och klubbens engagemang verkligen gör skillnad! Skolans svenska sponsorer

Huvuddelen av pengarna som Lions i Åhus skänkt har använts för byggnadsåtgärder och investeringar som lett till att grundskolebyggnaden blivit tät genom nytt tak, nya dörrar och nya fönster. Skolsalarnas gamla och farliga kaminer har bytts ut mot gasolvärmare och skolan, som saknade toaletter, har fått moderna sådana. Nya gasolspisen värmer

Lions Club Åhus fick våren 2010 en påskhälsning från skolans rektor. Tack vare lions gåvor - varmt och skönt i salarna - kunde skolan vara öppen hela vintern 2010 och eleverna fick påsklov! Lions gåvor gör skillnad!

Gåvorna från Lions har även räckt till nya svarta tavlor och annan skolmateriel.
Engelsklektion

De 75 000 kr som klubben skänkte våren 2010 användes bl a till nya innerdörrar, renovering av den del av fasaden som ännu inte putsats om, kylskåp för förvaring av elevernas medhavda matsäck, nya katedrar och diverse skolmateriel.

I allt väsentligt har nu investeringarna med gåvorna från Lions i Åhus bidragit till en god och trevlig skolmiljö.
Nya katedrar till klassrummen.

Men klubbens Albanienprojekt fortsätter. Många av eleverna har lång väg till skolan. Långa skoldagar gör att barnen vistas många timmar hemifrån och i den fattiga byn är det uteslutet att skolan erbjuder skollunch.  I september 2010 beviljades skolan ett bidrag på 45 000 kr som möjliggjorde att i varje fall de minsta skolbarnen fick en enkel måltid (baguette eller motsv.) varje skoldag. Skollunchen uppskattas!

Projektet med en enkel skolmåltid blev lyckat! För att även några barn i en liten skola uppe på "berget" samt några förskolebarn skulle få samma möjlighet, fick skolan ytterligare 7 000 kr strax före julen 2010.

Svaret från  Gojan i Madh kom direkt. Från skolans rektor fick Lionsklubben i Åhus och Cia Gellberg den här julhälsningen 2010!
Sånt värmer!

Julhälsning!
Under några dagar inför skolstarten i början av september 2011 besökte tre lionmedlemmar från Åhus skolan i Gojan i Madh  för att på plats se resultatet av hittills genomförda insatser. Gåvorna från Åhus har verkligen gjort skillnad för elever och lärare! Skolmiljön har avsevärts förbättrats, elevernas prestationer har ökat och till skolan, som tidigare var nedläggningshotad, skjutsas nu i stället barn från andra byar.

Kärt återseende när Cia Gellberg från Åhus dyker upp på skolgården.

Projektet med den enkla skolmåltiden - en baguette med grönsaker och näringsriktigt pålägg - har  också påverkat elevernas prestationer, och glädjen blev stor då skolans rektor fick ta emot en gåva på 5 000 € till skollunch för eleverna i klass 1-5 för läsåret 2011/12. Med gåvan hoppas lionklubben att föräldrar och personal ska inse vikten av näringsriktig mat i stället för sötsaker under den långa skoldagen och att barnen så småningom får ett matpaket med sig hemifrån.

Gåvobrevet överlämnas.

Trots att höstterminsstarten blivit senarelagd 2011, kom många barn till skolan och välkomnade de långväga gästerna från Åhus. För Cia Gellberg, Inge Persson och Leif Dahlquist från åhusklubben blev besöket en minnesvärd och stor upplevelse. Att invånarna i den fattiga lilla bergsbyn också ansåg att besöket var uppskattat gick inte att ta miste på. Överallt - på skolgården och i skolan samt vid de många besöken hos rektor, lärare och barnfamiljer - möttes besökarna av stor gästfrihet och vänlighet

 

Dagen till ära blev det fest för
elever och personal.

  Sedan besöket hösten 2011 har Lions Club Åhus fortsatt med att årligen skänka pengar till en enkel skolmåltid för de yngsta barnen, senast 55 000 kr i augusti 2016 avseende läsåret 2016/17.
Att gåvan är uppskattad, inte bara bland eleverna, utan även av föräldrar och lärare vittnar brev och bilder om som skickas från skolan i Gojan i Madh.
Inför varje jul sedan 2010 har lionklubben fått en varm julhälsning från eleverna, bl a de här bilderna 2014: