LIONS I ÅHUS FYLLDE 50 ÅR 2012!

 

Klubbstarten för 50 år sedan

I början av 1960-talet föddes tankarna på att bilda en lionklubb i Åhus. Ett försök några år tidigare att starta en Rotaryklubb hade misslyckats på grund av att antalet intresserade var för få. Sivert Sundin, som också deltog i försöket att bilda en Rotaryklubb, var en av initiativtagarna till bildandet av en lionklubb i Åhus. Lions Club Kristianstad grundades 1952, och efter tio år ansåg medlemmarna i den klubben att det var dags förverkliga tankarna på en klubb också i Åhus. Informationsmöten arrangerades och den 26 februari 1962 blev planerna verklighet. På ett möte på Åhus Gästgivaregård enades ett antal herrar från Åhus om att stifta Lions Club Åhus med Kristianstadsklubben som fadderklubb.

Till Lions Club Åhus förste president valdes skeppsmäklare Stig Andersson och Sivert Sundin, som ensam är kvar av stiftarna och fortfarande en aktiv medlem i klubben, blev kassaförvaltare. Våren 1962 ägnades helt åt förberedelser av klubbens invigning (charterhögtiden).

Charterhögtiden i Åhus kyrka den 19 maj 1962.

 
Ingen av de femton nya lionmedlemmarna i Åhus kunde då ana vad beslutet om att stifta Lions Club Åhus skulle föra med sig. Nu 50 år senare vet vi att lionklubben i Åhus är en viktig länk i den stora internationella lionfamiljen. Klubben har genom åren gjort sig känd som en väl fungerande lionklubb med många strängar på sin lyra och är idag en av landets främsta vad avser årligen utdelade bidrag.
 
Aktiviteter under jubileumsåret
 
Jubileumsåret 2012 firades på många sätt. Redan den 7 januari hissade PR-ansvarige Bertil Åkesson och lionpresidenten Manne Modig klubbens speciella jubileumsflaggor. Under hela jubileumsåret 2012 har de påmint förbipasserande om att Lions i Åhus fyllde 50 år 2012. 


Klubbens alla aktiviteter kom på något sätt att präglas av jubileet. Nedan beskrivs ett antal av jubileumsaktiviteterna.
Jubileumsfirandet inleddes med en minneskonsert i Åhus kyrka den 26 februari, exakt på dagen 50 år efter det att klubbens bildades 1962.

 
Lions minneskonsert i Åhus kyrka den 26 februari 2012
 


 

De många kyrkobesökarna fick uppleva vacker och stämningsfull sång och musik. Trio Alva med Caroline Karpinska (bilden), violin, Sabina Zweiacker, sång, och Fanny Gunnarsson, piano, bjöd på svensk musik och svenska visor. Mathias Norrman, lionklubbens kulturstipendiat 2011, spelade konsertmusik till ackompanjemang av Karmela Ivsinovic på piano.
Sivert Sundin, ensam kvar av klubbens stiftare, har under de gångna 50 åren fått många erkännanden för sina insatser inom lionrörelsen. Vid minneskonserten erhöll han, för tredje gången, Lions utmärkelse Melvin Jones Fellowship.

Åhus Scoutkår var den första mottagaren av en gåva från lionklubben i Åhus. Gåvan 1962 var på 100 kr. Vid minneskonserten 50 år senare fick scoutkåren ta emot LC Åhus första jubileumsgåva, 25 000 kr. Ytterligare en jubileumsgåva delades ut. Åhus församling erhöll 25 000 kr till sin ungdomsverksamhet.
   
Lions jubileumsbok

I samband att lionmedlemmarna firade minnet av charterhögtiden vid en intern jubileumsfest den 12 maj 2012, presenterades boken "50 år med Lions i Åhus". Minneskriften, som är författad av lionmedlemmen Leif Dahlquist, ges ut som Sankta Annas Gilles årsskrift 2012.
På drygt hundra sidor beskrivs i ord och bild klubbstaten, aktiviteter, insamlingar och hjälpverksamhet.

Boken finns att köpa hos hembygdsföreningen Sankta Annas Gille (Anders Håkansgården) och på Lions loppmarknad.

   
Minnet av charterhögtiden den 19 maj 1962 firades på dagen exakt 50 år senare
med musik och kaffekalas på Lions loppmarknad. Åhus Blåsorkester underhöll och loppmarknadsbesökarna bjöds på kaffe och tårta. Delar av Jubileumsutställningen (se nedan) visades och de första exemplaren av Jubileumsboken bjöds ut till försäljning.

Jubileumsgåvor på nationaldagen  
I samband med nationaldagsfirandet på torget i Åhus den 6 juni 2012 överlämnade lionklubben ett antal jubileumsgåvor samt premier till idrottsungdomar till ett sammanlagt värde av över 200 000 kr
Läs mer här!

Traditionsenligt överlämnades även årets kulturpris vid högtiden på torget den 6 juni.
Lions Club Åhus kulturpristagare 2012 är barnboksförfattarinnan Suzanne Mortensen.

   
Jubileumsutställning  
Lions jubileumsutställning visas under sommaren på Anders Håkansgården i Åhus, Sankta Annas Gilles hembygdgård.

Utställningen - ett bild och fotomontage - bygger på boken "50 år med Lions i Åhus. I ord och bild beskrivs dessutom Åhus Aktuellt, klubbens egen tidning som getts under 25 år. Härutöver finns en fotoutställning med bilder från loppmarknaden 1981 tagna av fotografen Peter Åklundh.

Vid vernissagen den 1 juli talade nytillträdde presidenten i Lions Club Åhus Manne Modig.

   

Bertil Åkesson, som arrangerat utställningen, klippte bandet till Lions jubileumsutställning i stallbyggnaden på Anders Håkansgården. Rickard Knutsson från Gillet övervakar! Leif Dahlquist  - här tillsammans med Tore Olsson från Gillet - har skrivit boken "50 år med Lions i Åhus" som jubileumsutställningen bygger på.
   
Jubileumskonsert med Sanna Nielsen  
Lions konsert på torget den 17 juli lockade över 3000 personer. Det slogs även insamlingsrekord - över 100 000 kr till Lions Röda Fjädern, som verksamhetsåret 2012/2013 samlar in pengar till Barndiabetesfonden. Läs mer här!

Sanna Nielsen utnämndes till ambassadör för
Sveriges Lions Röda Fjädern-kampanj 2012/13.
Bertil Åkesson överlämnade diplomet från Sveriges Lions.

   

   
Lions Röda Fjädern Open  
Golftävlingen, poängbogey med kanonstart över 18 hål,  som arrangerades på golfbanan i Åhus söndagen den 19 augusti, lockade 60-talet tävlande. Startavgifterna gick oavkortat till Lions Röda Fjädern-kampanj  för forskning kring barn- och ungdomsdiabetes. Med insatserna för närmast flagg mm fick Barnbetesfonden ytterligare 6 500 kr från Lions i Åhus.
Tävlingen avgjordes i strålande väder - en av de varmaste dagarna under sommaren - och alla , såväl tävlande som arrangörer, var väldigt nöjda med evenemanget.

Generösa sponsorer hade ställt upp med många och fina priser. Segrare i herrklassen blev Joakim Sjöberg (44 p) och Monica Holster vann  damklassen på 39 p. Lionpresidenten Manne Modig och Bertil Åkesson, både tävlande och huvudansvarig inom lionklubben för golftävlingen, delar ut priser och hyllar  de båda vinnarna. 
   
Lions Julkonsert
blev finalen på ett framgångsrikt jubileumsfirande. Lions traditionella julkonsert i Åhus kyrka, som brukar  genomföras en dag mellan jul och nyår, arrangerades 2012 den 3:e advent, söndagen den 16 december. Två föreställningar gavs med i stort fullsatt kyrka vid varje tillfälle.
Medverkande i konserten var Christianstad Symfoniker och kören Trekvart samt sångsolisterna Sebastian Duran, Emilie Fredriksson och Zabina Zweiacker. Symfoniorkestern dirigerades av Patrik Dahlbom och ledare för kören Trekvart var kyrkomusiker Ulrika Faijermo.
 

 

Klubbens jubileumssponsorer bidrog till att alla intäkter från biljettförsäljningen kunde tillfalla
KVH/Hospice i Kristianstad.

Lions Julkonsert 2012
blev en stämningsfull avslutning på Lions Club Åhus jubileumsår.

   

Lions Club Åhus ber att få tacka alla som besökt klubbens jubileumsaktiviteter
samt alla generösa sponsorer, som möjliggjort att intäkter från arrangemangen
oavkortat kunnat skänkas till olika välgörande ändamål.